Poznaj Adaptax

bieżące doradztwo podatkowe

Głównym celem oferowanego przez nas doradztwa podatkowego jest wspomaganie Klientów w zakresie prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych oraz eliminacja potencjalnych ryzyk podatkowych.

Nasze specjalizacje:
1) ustalanie skutków podatkowych kluczowych transakcji, w tym planowanych przedsięwzięć gospodarczych (np. ocena podatkowa transakcji sprzedaży nieruchomości pod kątem VAT, PCC i CIT);
2) weryfikacja zawieranych przez Klienta umów handlowych pod kątem skutków podatkowych, w tym proponowanie zmian na etapie ich projektu;
3) doradztwo w zakresie cen transferowych dla transakcji wewnątrzgrupowych (w przypadku podmiotów powiązanych);
4) tworzenie procedur należytej staranności wymaganych w określonych obszarach działania, takich jak procedura należytej staranności w podatku u źródła (WHT) czy procedura należytej staranności VAT;
5) wsparcie w procesie weryfikacji kontrahenta zagranicznego w przypadku wypłat objętych preferencyjnymi zasadami poboru podatku u źródła (WHT);
6) doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych, tworzenia korzystnych struktur, tzw. planowanie podatkowe.

Powyższy katalog świadczonych usług jest otwarty, w celu przygotowania oferty indywidualnej prosimy o kontakt.
Usługi bieżącego doradztwa podatkowego mogą być świadczone w formie doradztwa doraźnego lub na zasadzie stałej współpracy.

pytania? wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu!