Poznaj Adaptax

bieżące doradztwo podatkowe

Głównym celem oferowanego przez nas doradztwa podatkowego jest wspomaganie Klientów w zakresie prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych oraz eliminacja potencjalnych ryzyk podatkowych.

Nasze specjalizacje:
1) ustalanie skutków podatkowych planowanych przedsięwzięć gospodarczych, w tym zawieranych przez Klienta umów, np. ocena transakcji sprzedaży nieruchomości pod kątem VAT, PCC i CIT;
2) doradztwo w zakresie cen transferowych dla transakcji wewnątrzgrupowych (w przypadku podmiotów powiązanych);
3) tworzenie procedur należytej staranności wymaganych w określonych obszarach działania, takich jak procedura należytej staranności w podatku u źródła (WHT) czy procedura należytej staranności VAT;
4) wsparcie w procesie weryfikacji kontrahenta zagranicznego w przypadku wypłat objętych preferencyjnymi zasadami poboru podatku u źródła (WHT);
5) doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych (planowanie podatkowe).

Powyższy katalog świadczonych usług jest otwarty, w celu przygotowania oferty indywidualnej prosimy o kontakt.
Usługi bieżącego doradztwa podatkowego mogą być świadczone w formie doradztwa doraźnego lub na zasadzie stałej współpracy.

pytania? wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu!