Poznaj Adaptax

bieżące doradztwo podatkowe

Głównym celem oferowanego przez nas doradztwa podatkowego jest wspomaganie Klientów w zakresie prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych oraz eliminacja potencjalnych ryzyk podatkowych.
Usługi bieżącego doradztwa podatkowego mogą być świadczone w formie doradztwa doraźnego lub na zasadzie stałej współpracy i obejmują m.in.:
1) ustalanie skutków podatkowych zawieranych przez Klienta umów, a w razie potrzeby proponowanie zmian na etapie ich projektu,
2) określanie skutków podatkowych zaistniałych lub planowanych zdarzeń gospodarczych, np. wsparcie w przeprowadzeniu transakcji sprzedaży nieruchomości pod kątem VAT, PCC i podatku dochodowego,
3) wsparcie merytoryczne zmierzające do uzyskania korzystnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
4) dokonywanie okresowych przeglądów podatkowych, np. prawidłowości rozliczenia rocznego podatku CIT,
5) doradztwo w zakresie cen transferowych dla transakcji wewnątrzgrupowych (w przypadku podmiotów powiązanych),
6) tworzenie procedur należytej staranności wymaganych w określonych obszarach działania, takich jak procedura należytej staranności w podatku u źródła (WHT) czy procedura należytej staranności VAT,
7) bieżące wsparcie Działu Księgowego z zakresu problematyki podatkowej w formie porad (e-maile, rozmowy telefoniczne).

Powyższy katalog świadczonych usług jest przykładowy, w celu przygotowania indywidualnej oferty prosimy o kontakt.

pytania? wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu!