Ceny transferowe

dokumentacja cen transferowych

Nasza kancelaria oferuje usługę sporządzania dokumentacji cen transferowych transakcji przeprowadzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami niepowiązanymi z tzw. „rajów podatkowymi”.

Celem sporządzenia dokumentacji cen transferowych jest wykazanie, iż transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych.

Przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących krajowych przepisach podatkowych oraz uwzględnia wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.

Dokumentacja jest sporządzona i podpisywana przez doradcę podatkowego, który bierze odpowiedzialność za jej kompletność.

Posiadamy wieloletnią praktykę w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych dla różnorodnych transakcji i branż.

Wśród naszych Klientów są zarówno mniejsze podmioty, jak i grupy kapitałowe oraz duże spółki o obrotach powyżej 50 mln EUR rocznie.

Znamienne jest również, że 100% obsłużonych przez nas firm przeszło bez uszczerbku kontrolę podatkową w obszarze cen transferowych i rynkowości transakcji.

Rok 2024 obędzie się bez rewolucji w kontekście dokumentowania i raportowania transakcji powiązanych za rok 2023. W dalszym ciągu obowiązują tutaj przepisy dla roku podatkowego rozpoczętego po dniu 1 stycznia 2022 r.  Należy też oczekiwać, że w dalszym ciągu weryfikacja cen transferowych przez organy podatkowe będzie jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów.

Wielkimi krokami zbliżają się terminy związane z wypełnieniem obowiązków z zakresu cen transferowych za 2023 rok. I tak kolejno:

– 31.10.2024 r. upływa termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wraz z analizą porównawczą / analizą zgodności; 

– 30.11.2024 r. upływa termin na złożenie informacji o cenach transferowych na formularzu TPR-C / TPR-P połączonej z oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji;

– 31.12.2024 r. upływa termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych.

Świadczymy nasze usługi
na terenie całej Polski!
W 100% zdalnie!

Z uwagi na możliwość internetowego kontaktu ze służbami finansowo-księgowymi Klienta usługę świadczymy na terenie całej Polski.

Zachęcamy do kontaktu z nami biuro@adaptax.pl w celu przygotowania oferty, w tym wyceny zlecenia.

polska

Sporządzamy dokumentacje przykładowo w odniesieniu do poniższych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi:

Współpraca może przybierać również formy: