Ceny transferowe

dokumentacja podatkowa cen transferowych

Nasza kancelaria oferuje usługę sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, dotyczącej transakcji przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi oraz z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową tj. „rajami podatkowymi”.

Celem sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych jest wykazanie, iż transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych.

Przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących krajowych przepisach podatkowych oraz uwzględnia wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.

Warto też wiedzieć, że weryfikacja cen transferowych przez organy podatkowe jest obecnie jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów.

Świadczymy nasze usługi
na terenie całej Polski!

Z uwagi na możliwość internetowego kontaktu ze służbami finansowo-księgowymi Klienta usługę świadczymy na terenie całej Polski.

Zachęcamy do kontaktu z nami biuro@adaptax.pl w celu przygotowania propozycji współpracy, w tym wyceny zlecenia.

polska

Sporządzamy dokumentacje przykładowo w odniesieniu do poniższych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi:

Opracowujemy analizy porównawcze (tzw. benchmarking study), korzystając przy tym z profesjonalnych komercyjnych baz danych.

Dokumentacja jest sporządzona i podpisywana przez doradcę podatkowego, który bierze odpowiedzialność za jej kompletność.

Współpraca może przybierać również formy: