Ceny transferowe

dokumentacja cen transferowych

Nasza kancelaria oferuje usługę sporządzania dokumentacji cen transferowych, dotyczących transakcji przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi oraz z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową tj. „rajami podatkowymi”.

Celem sporządzenia dokumentacji cen transferowych jest wykazanie, iż transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych.

Przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących krajowych przepisach podatkowych oraz uwzględnia wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych. 

Dokumentacja jest sporządzona i podpisywana przez doradcę podatkowego, który bierze odpowiedzialność za jej kompletność.

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 rok przypada na 31.10.2023 roku (przy założeniu że rok podatkowy jest równy kalendarzowemu). Natomiast do 30.11.2023 r. należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego informację TPR-C lub TPR-P połączoną z oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji.

Zaznaczyć jednak należy, że Ministerstwo Finansów wciąż nie opublikowało aktualnych formularzy TPR-C i TPR-P w wersji 5.

W dniu 26.09.2023 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1895) oraz odpowiednio Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1894).

Zatem elektroniczne formularze TPR-C(5) i TPR-P(5) tj. w wersji 5 powinny zostać udostępnione Podatnikom lada chwila.

Posiadamy wieloletnią praktykę w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych dla różnorodnych transakcji i branż.

Analizy porównawcze (tzw. benchmarking study), opracowujemy przy wykorzystaniu komercyjnych baz danych, z których korzystają organy podatkowe.

Warto też wiedzieć, że weryfikacja cen transferowych przez organy podatkowe jest obecnie jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów.

Świadczymy nasze usługi
na terenie całej Polski!

Z uwagi na możliwość internetowego kontaktu ze służbami finansowo-księgowymi Klienta usługę świadczymy na terenie całej Polski.

Zachęcamy do kontaktu z nami biuro@adaptax.pl w celu przygotowania propozycji współpracy, w tym wyceny zlecenia.

polska

Sporządzamy dokumentacje przykładowo w odniesieniu do poniższych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi:

Współpraca może przybierać również formy: