Ceny transferowe

dokumentacja cen transferowych

Nasza kancelaria oferuje usługę sporządzania dokumentacji cen transferowych transakcji przeprowadzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami niepowiązanymi z tzw. „rajów podatkowymi”.

Celem sporządzenia dokumentacji cen transferowych jest wykazanie, iż transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych.

Przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących krajowych przepisach podatkowych oraz uwzględnia wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.

Dokumentacja jest sporządzona i podpisywana przez doradcę podatkowego, który bierze odpowiedzialność za jej kompletność.

Posiadamy wieloletnią praktykę w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych dla różnorodnych transakcji i branż.

Wśród naszych Klientów są zarówno mniejsze podmioty, jak i grupy kapitałowe oraz duże spółki o obrotach powyżej 50 mln EUR rocznie.

Znamienne jest również, że 100% obsłużonych przez nas firm przeszło bez uszczerbku kontrolę podatkową w obszarze cen transferowych i rynkowości transakcji.

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 rok przypadał na 31.10.2023 roku (przy założeniu że rok podatkowy jest równy kalendarzowemu). Natomiast do 31.01.2024 r. należało złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację TPR-C(5) lub TPR-P(5) połączoną z oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji.

Rok 2024 zapowiada się bez rewolucji w kontekście dokumentowania i raportowania transakcji powiązanych za rok 2023. W dalszym ciągu obowiązywać będą tutaj przepisy dla roku podatkowego rozpoczętego po dniu 1 stycznia 2022 r. 

Należy też oczekiwać, że w dalszym ciągu weryfikacja cen transferowych przez organy podatkowe będzie jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów.

Świadczymy nasze usługi
na terenie całej Polski!
W 100% zdalnie!

Z uwagi na możliwość internetowego kontaktu ze służbami finansowo-księgowymi Klienta usługę świadczymy na terenie całej Polski.

Zachęcamy do kontaktu z nami biuro@adaptax.pl w celu przygotowania oferty, w tym wyceny zlecenia.

polska

Sporządzamy dokumentacje przykładowo w odniesieniu do poniższych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi:

Współpraca może przybierać również formy: