Cennik

Cennik usług księgowych

Wynagrodzenie za usługi księgowe jest ustalane w formie miesięcznej opłaty, w której zawarta jest obsługa księgowa, kadrowo-płacowa i podatkowa.

W przypadku pełnej księgowości, sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok to dodatkowa opłata jak za jeden miesiąc.

Wycena usługi księgowej zależy od wielu czynników m.in.: formy prowadzenia księgowości, ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie, ilości zatrudnionych pracowników, specyfiki działalności, zakresu powierzonych spraw, dlatego też miesięczna stawka ustalana jest indywidualnie.

księgowość uproszczona

od 250 zł netto m-c

księgowość uproszczona

pełna księgowość

od 1.000 zł netto m-c

obsługa kadrowo płacowa kraków

rozliczenie 1 pracownika

(obsługa kadrowo-płacowa)

50 zł netto miesięcznie

Cennik usług doradztwa podatkowego

W zakresie reprezentowania w postępowaniu przed organem lub sądem administracyjnym:

W takim przypadku doradztwo podatkowe wyceniane jest godzinowo (w cenie 350 zł za 1h pracy) i dotyczy takich czynności jak analiza akt sprawy, sporządzanie pism procesowych (odwołania, zażalenia, skargi, wnioski), udział w przesłuchaniach świadków, etc.

Ponadto, w przypadku wygranej doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym I lub II instancji stawki wynikają z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.08.2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1687). Opłatę tą ponosi organ podatkowy.

W zakresie cen transferowych:

Dokumentacja cen transferowych dla danej transakcji:  4.500 zł krajowej / 6.500 zł zagranicznej

Analiza w oparciu o dane wewnętrzne:   4.500 zł krajowe / 6.500 zł zagraniczne

Analiza w oparciu o dane zewnętrzne :   6.500 zł krajowe / (do uzgodnienia) zagraniczne

Sporządzenie TPR-C lub TPR-P:    500 zł

Przykładowo Klient, który dokumentuje jedną krajową transakcję kontrolowaną, dla której dostępne są dane wewnętrze (np. sprzedaje ten sam produkt równocześnie do niepowiązanych podmiotów) za komplet wywiązania się z obowiązków dokumentacyjnych zapłaci 9.500 zł.

Pozostałe czynności:

Pisemna opinia podatkowa od 500 zł

Wniosek o interpretacje indywidualną (1 zapytanie) od 1.000 zł

PS. Wszystkie ceny netto bez VAT