Karuzela VAT (podatkowa) polega na transakcjach przeprowadzonych z udziałem wielu podmiotów, których efektem jest zawsze brak zapłaty podatku należnego na wcześniejszym etapie łańcucha. Do oszustwa wykorzystuje się tzw. „znikającego podatnika”, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i nie odprowadza podatku należnego VAT od jego sprzedaży. Następnie, po dokonaniu licznych i opiewających na duże kwoty transakcji handlowych znika z rynku.

Niestety wyłudzenia podatku VAT mają miejsce również w przypadku faktycznych transakcji, w których biorą udział podmioty nie mające świadomości, że towar, który nabyły i sprzedały dalej, rozliczając przy tym rzetelnie swoje zobowiązania podatkowe, jest towarem, którego źródło pochodzenia dotyka działalności „znikającego podatnika”.

1.    Co należy zrobić, jeżeli powezmę informację, że zostałem wplątany w karuzelę VAT-owską ?

Należy jak najszybciej zgłosić się do profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego) specjalizującego się w tego rodzajach sprawach.

W przeciwnym przypadku, organ podatkowy przeprowadzi całe postępowanie pod z góry przyjętą tezę, że jeżeli występowały nieprawidłowości we wcześniejszych łańcuchach dostaw to również i Ty mogłeś mieć świadomość uwikłania w nierzetelne transakcje.

Główna przewaga fiskusa będzie polegała na tym, że o ile podatnik musiał zdecydować o przeprowadzeniu danej transakcji w czasie rzeczywistym, to organ podatkowy będzie zbierał obciążające go dowody przez wiele lat, posiłkując się przy tym wiadomościami specjalnymi (materiały z prokuratury, policji) to jest narzędziami niedostępnymi dla zwykłej osoby.

Na koniec w decyzji organ podatkowy stwierdzi, że nie dochowałeś należytej staranności przy doborze kontrahentów, lub co gorsza świadomie uczestniczyłeś w oszukańczym procederze.

Zatem bierna postawa na nic się tutaj nie zda. Należy wystąpić z inicjatywą dowodową, aby w aktach sprawy znalazły się korzystne dla Ciebie dowody, przy czym im wcześniej to się stanie tym lepiej. To Ty będziesz musiał udowodnić, że dochowałeś należytej staranności w doborze kontrahentów w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego.

2.    Jak długo trwa postępowanie w sprawie przedsiębiorców uwikłanych w karuzelę VAT ?

Postepowanie w trybie administracyjnym trwa wiele lat. Jeżeli jednak organ podatkowy będzie przypuszczał, że nie zdąży wydać decyzji w II instancji w terminie 5 lat kalendarzowych licząc od terminu płatności podatku, to wówczas w celu niedopuszczenia do przedawnienia zobowiązania podatkowego będzie ratował się wszczęciem postepowania karnego-skarbowego, które ten termin zawiesi.

Powodem tak długiego trwania postepowania jest fakt, że organy w tym czasie włączają do akt materiały dotyczące całego łańcucha transakcji, czyli dotyczące kontrahenta twojego kontrahenta, kolejnego kontrahenta itd. i to zarówno w tył łańcucha (od strony dostawcy), jak i w przód (od strony odbiorcy). Z czasem jest to nawet kilkanaście i więcej tomów akt, które dokumentują przebieg transakcji, o których nie miałeś pojęcia.

3.    Jakie organy są uprawnione do przeprowadzenia postępowania podatkowego w I instancji i do kogo można się odwołać w przypadku niekorzystnej decyzji ?

Organem uprawnionym w I instancji jest Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego. W sprawach „karuzelowych” w zdecydowanej większości będzie to jednak ten drugi organ.

W 2022 r. urzędy celno-skarbowe przeprowadziły ponad 4.000 kontroli rozliczeń podatkowych i o choć wydaje się że nie jest to duża liczba w skali kraju, to są to sprawy największego kalibru, które w sposób istotny wpływają na system bezpieczeństwa finansowego państwa. Zdecydowana większość z nich to właśnie oszustwa karuzelowe stanowiące największe uszczuplenia wpływów do budżetu.

Niekorzystną decyzję wydaną w I instancji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego lub Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego można zaskarżyć do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (do 30.06.2023 r. na decyzję wydaną w I instancji przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego służyło odwołanie do tego samego organu tj. Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego).

Oczywiście później, ostateczną decyzję wydaną w II instancji można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w przypadku niekorzystnego wyroku złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii ściśle ukierunkowanej w tego typu postępowaniach (z sukcesami reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi).