Get Adobe Flash player

O FIRMIE

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej !

Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj informacje oraz nasza oferta spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Kancelaria podatkowa ADAPTAX z siedzibą w Krakowie specjalizuje się w świadczeniu usług:
1) Prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowości uproszczonej oraz obsługi spraw kadrowo-płacowych,
2) Bieżącego doradztwa podatkowego i optymalizacji podatkowej,

3) Sporządzania opinii podatkowych oraz kierowania wniosków do Krajowej Informacji Skarbowej o udzielenie wiążących interpretacji indywidualnych,
4) Doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz w sprawach organizacji i finansów przedsiębiorstwa,
5) Doradztwa podmiotom powiązanym w ustanawianiu polityki cen transferowych oraz sporządzaniu dokumentacji podatkowej cen transferowych,
6) Doradztwa w zakresie opodatkowania dochodów transgranicznych przedsiębiorstw z uwzględnieniem międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (odsetki, należności licencyjne, dywidendy, zyski przedsiębiorstw, kwestia istnienia zakładu w danym kraju),
7) Doradztwa transakcyjnego w zakresie podatkowej obsługi fuzji, przejęć i zmian struktury właścicielskiej spółek, a także zbycia / nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaży / zakupu nieruchomości,
8) Tworzenia procedur „antykaruzelowych”, mających na celu udokumentowanie dochowania należytej staranności przez przedsiębiorcę w transakcjach handlowych w świetle podatku VAT,
9) Przeprowadzania audytów podatkowych, tj. przeglądów polegających na sprawdzeniu prawidłowości rozliczeń podatkowych w firmie (CIT, PIT, VAT, AKC, PCC, podatek od nieruchomości), w tym zaproponowanie bardziej efektywnych rozwiązań na przyszłość,
10) Reprezentowania Klientów w sporach z organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi na każdym etapie postępowania oraz przed sądami administracyjnymi obu instancji (WSA, NSA).

W  naszej działalności kierujemy się profesjonalizmem i indywidualnym podejściem do każdego Klienta. Oferujemy rozwiązania podatkowe „szyte na miarę”, dobrze przygotowane merytorycznie. Przy realizacji zadań bardzo poważnie podchodzimy do tematu tajemnicy zawodowej, który uważamy za priorytet współpracy.