Get Adobe Flash player

O FIRMIE

Witamy na naszej stronie internetowej !

Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj informacje oraz nasza oferta spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Oferta naszej kancelarii skierowania jest do szeroko rozumianego biznesu, w szczególności specjalizujemy się w świadczeniu usług:
1) Prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowości uproszczonej oraz obsługi spraw kadrowo-płacowych,
2) Bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie CIT, PIT, VAT, AKC, PCC, w tym oceny przedsięwzięć gospodarczych i umów pod kątem skutków podatkowych,
3) Doradztwa podmiotom powiązanym w ustanawianiu polityki cen transferowych oraz sporządzaniu dokumentacji podatkowej cen transferowych,
4) Doradztwa w zakresie opodatkowania dochodów transgranicznych przedsiębiorstw z uwzględnieniem międzynarodowych konwencji, protokołów i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (odsetki, należności licencyjne, dywidendy, zyski przedsiębiorstw) oraz przepisów o CFC,
5) Doradztwa transakcyjnego w zakresie podatkowej obsługi fuzji, przejęć i zmian struktury właścicielskiej spółek, a także zbycia / nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaży / zakupu nieruchomości,
6) Tworzenia procedur „anty-karuzelowych”, mających na celu udokumentowanie dochowania należytej staranności przez przedsiębiorcę w transakcjach handlowych w świetle podatku VAT, 
7) Reprezentowania Klientów w sporach z organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi, organami egzekucyjnymi na każdym etapie postępowania oraz przed sądami administracyjnymi obu instancji (WSA, NSA). Specjalizacje: ceny transferowe, obrona osób uwikłanych w proceder karuzel podatkowych.

W  naszej działalności kierujemy się profesjonalizmem i indywidualnym podejściem do każdego Klienta. Oferujemy rozwiązania podatkowe „szyte na miarę”, bezpieczne i dobrze przygotowane merytorycznie. Nasze rozwiązania podążają za stale zmieniającym się prawem podatkowym, zapowiedziami zmian prawa oraz praktyką organów skarbowych. 

Przy realizacji zadań bardzo poważnie podchodzimy do tematu tajemnicy zawodowej, który uważamy za priorytet współpracy. Dążymy do stworzenia długotrwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji z klientami.