Get Adobe Flash player

O FIRMIE

Witamy na naszej stronie internetowej !

Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj informacje oraz nasza oferta spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Kancelaria podatkowa ADAPTAX z siedzibą w Krakowie specjalizuje się w świadczeniu usług:
1) Prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowości uproszczonej oraz obsługi spraw kadrowo-płacowych,
2) Bieżącego doradztwa podatkowego, w tym
 sporządzania opinii podatkowych, oceny przedsięwzięć gospodarczych i umów pod względem podatkowym,
3) Doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz w sprawach organizacji i finansów przedsiębiorstwa,
4) Doradztwa podmiotom powiązanym w ustanawianiu polityki cen transferowych oraz sporządzaniu dokumentacji podatkowej cen transferowych,
5) Doradztwa w zakresie opodatkowania dochodów transgranicznych przedsiębiorstw z uwzględnieniem międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (odsetki, należności licencyjne, dywidendy, zyski przedsiębiorstw),
6) Doradztwa transakcyjnego w zakresie podatkowej obsługi fuzji, przejęć i zmian struktury właścicielskiej spółek, a także zbycia / nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, sprzedaży / zakupu nieruchomości,
7) Tworzenia procedur „antykaruzelowych”, mających na celu udokumentowanie dochowania należytej staranności przez przedsiębiorcę w transakcjach handlowych w świetle podatku VAT,
8) Przeprowadzania audytów podatkowych, tj. przeglądów polegających na sprawdzeniu prawidłowości rozliczeń podatkowych w firmie (CIT, PIT, VAT, AKC, PCC, podatek od nieruchomości), w tym zaproponowanie bardziej efektywnych rozwiązań na przyszłość,
9) Reprezentowania Klientów w sporach z organami podatkowymi, organami celno-skarbowymi, organami egzekucyjnymi na każdym etapie postępowania oraz przed sądami administracyjnymi obu instancji (WSA, NSA).

W  naszej działalności kierujemy się profesjonalizmem i indywidualnym podejściem do każdego Klienta. Oferujemy rozwiązania podatkowe „szyte na miarę”, bezpieczne i dobrze przygotowane merytorycznie. Nasze rozwiązania podążają za stale zmieniającym się prawem podatkowym, zapowiedziami zmian prawa oraz praktyką organów skarbowych.

Przy realizacji zadań bardzo poważnie podchodzimy do tematu tajemnicy zawodowej, który uważamy za priorytet współpracy. Dążymy do stworzenia długotrwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji z klientami.