Nasza kancelaria oferuje usługę sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi oraz z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową tj. „rajami podatkowymi”.

Celem sporządzenia dokumentacji cen transferowych jest wykazanie, iż transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych.

Przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących krajowych przepisach podatkowych oraz uwzględnia wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych.

Dokumentacja jest sporządzona i podpisywana przez doradcę podatkowego, który bierze odpowiedzialność za jej kompletność.

Posiadamy wieloletnią praktykę w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych dla różnorodnych transakcji i branż.

Analizy porównawcze (tzw. benchmarking study), opracowujemy przy wykorzystaniu komercyjnych baz danych, z których korzystają organy podatkowe.

Warto też wiedzieć, że weryfikacja cen transferowych przez organy podatkowe jest obecnie jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów.

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2022 rok przypadał na 31.10.2023 roku (przy założeniu że rok podatkowy jest równy kalendarzowemu). Natomiast do 31.01.2024 r. należało złożyć do naczelnika urzędu skarbowego informację TPR-C(5) lub TPR-P(5) połączoną z oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji.

Ministerstwo Finansów w dniu 31.10.2023 r. opublikowało na stronach internetowych formularze elektroniczne TPR-C(5) oraz TPR-P(5) w zakresie raportowania cen transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 gru

Rok 2024 zapowiada się bez rewolucji w
kontekście dokumentowania i raportowania transakcji powiązanych za rok 2023. W
dalszym ciągu obowiązywać będą tutaj przepisy dla roku podatkowego rozpoczętego po dniu 1 stycznia 2022 r.