Get Adobe Flash player

USŁUGI KSIĘGOWE

Certyfikowane biura rachunkowe z Krakowa

Nasza oferta w zakresie obsługi księgowej wraz z bieżącym doradztwem podatkowym skierowana jest do:
– przedsiębiorców prowadzonych jednoosobową działalność gospodarczą oraz  w formie spółki cywilnej,
– spółek prawa handlowego, do których należą spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna,
– oddziałów firm zagranicznych.

Poniżej przedstawiamy Państwu argumenty dlaczego właśnie nam warto powierzyć prowadzenie księgowości.

Zapewniamy wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług. Patrzymy szerzej na księgowość i podatki, nie tylko wprowadzamy dokumenty do systemu, ale i oceniamy zaistniałe w firmie zdarzenia gospodarcze pod kątem podatkowym. W ramach bieżącego doradztwa podatkowego opiniujemy planowane przedsięwzięcia podmiotu gospodarczego oraz umowy cywilnoprawne przed ich zawarciem, pod kątem możliwości powstania obowiązku podatkowego. Takie działania zapewnią Państwu bezpieczeństwo podatkowe.

Nasza kancelaria jest zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej. Gwarantuje to poufność związaną z dostępem do informacji zawartymi w dokumentach źródłowych, takich jak faktury, umowy handlowe, wyciągi bankowe.

Księgi rachunkowe prowadzimy z wykorzystaniem stale aktualizowanego programu finansowo-księgowego ERP OPTIMA firmy Comarch S.A. Deklaracje i zeznania wysyłamy elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Nasze biuro obsługuje wszystkie wymagane struktury wzoru Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Posiadamy ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego oraz na czynności doradztwa podatkowego.

Załatwiamy wszelkie formalności związane z zakładaniem firm oraz rejestracją spółek. Doradzimy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz najbardziej korzystnej formy opodatkowania.

Dążymy do tego, aby Przedsiębiorca (Zarząd Spółki) mógł w pełni zaangażować się w swoją działalność podstawową, podczas gdy my zajmujemy się księgowością, podatkami i sprawami finansowymi.

Poniżej prezentujemy zakres świadczonych usług księgowych oraz obsługi spraw kadrowo-płacowych:

Księga rachunkowa – pełna księgowość

 • prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • sporządzanie stosownych uchwał w spółkach handlowych (uchwał zgromadzenia wspólników, uchwał zarządu),
 • sporządzanie wniosków o zmianę wpisu w KRS,
 • sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych (CIT-8, PIT-36, PIT-36L),
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (CIT-2 lub PIT-5) w trakcie roku,
 • dla podmiotów rozpoczynających działalność opracowanie polityki rachunkowości wraz z utworzeniem planu kont,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D,
 • sporządzanie informacji VAT-UE.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – księgowość uproszczona

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rozliczeń stanów należności i zobowiązań,
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT-5) w trakcie roku,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • sporządzanie informacji VAT-UE.

Obsługa płacowa pracowników

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie rachunków do umów zleceń,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich,
 • wyliczanie należnego ekwiwalentu za urlop,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4,
 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie do ZUS,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach (PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R,
 • przygotowywanie zgłoszeń (wygłoszeń) do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin.

Obsługa kadrowa pracowników

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie projektów umów o pracę, umów zleceń,
 • kontrola terminów okresowych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP,
 • ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego,
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników.