Get Adobe Flash player

CENY TRANSFEROWE

Nasze biuro oferuje usługę sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, dotyczącej transakcji przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uwzględnia wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
 
Celem sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych jest wykazanie, iż transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych. W przypadku posiadania przez podmiot owej dokumentacji ciężar dowodu, że transakcja odbiega od wartości rynkowych, spoczywa na organie podatkowym. Dlatego, posiadanie logicznej, spójnej i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji bardzo ułatwia podatnikowi obronę. Ponadto, taka dokumentacja chroni przed zastosowaniem sankcyjnej 50% stawki podatku od doszacowanego dochodu oraz konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego.
 
Ustawodawca kładzie coraz większy nacisk na zagadnienie cen transferowych, systematycznie zwiększając obowiązki informacyjne w tym zakresie oraz poszerzając krąg podmiotów. Od 1 stycznia 2015 r. dokumentacja ta dotyczy również umów spółek nieposiadających osobowości prawnej, które regulują prawo do udziału w zyskach wspólników (w tym osób prawnych) oraz umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) lub umowy o podobnym charakterze zawierane między podatnikami powiązanymi.
 
Z uwagi na możliwość internetowego kontaktu ze służbami finansowo-księgowymi Klienta usługę świadczymy na terenie całej Polski.
 
Nasze biuro wycenia usługę sporządzenia dokumentacji na kwotę 500 zł netto za jeden rodzaj transakcji.

Przykładowo, Spółka która w roku 2015 przeprowadziła trzy rodzaje transakcji z podmiotem powiązanym, takich jak zakup towarów handlowych, opłata licencyjna oraz spłata pożyczki i zleci nam sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2015 rok zapłaci kwotę 1.500 zł netto (tj. 500 zł x 3 rodzaje transakcji).

Warto już dziś zacząć przygotowania do sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2015 rok, zwłaszcza, że weryfikacja cen transferowych przez organy podatkowe / skarbowe, będzie w 2016 roku jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów.
 
Zachęcamy do kontaktu z nami biuro@adaptax.pl w celu przygotowania propozycji współpracy w tym zakresie.

Sporządzamy dokumentacje przykładowo w odniesieniu do poniższych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • Sprzedaż / zakup towarów handlowych, wyrobów gotowych,
 • Sprzedaż / zakup surowców i materiałów do produkcji,
 • Usługi budowlane i montażowe,
 • Najem / wynajem pomieszczeń biurowych / hali produkcyjnej,
 • Usługi zarządcze i doradcze (management fee),
 • Usługi wsparcia administracyjnego,
 • Usługi reklamowe i marketingowe,
 • Usługi informatyczne, prawne, księgowe,
 • Usługi transportowe,
 • Usługi oddelegowania pracowników,
 • Opłaty licencyjne – np. za znak towarowy,
 • Kompleksowe usługi wsparcia w grupach kapitałowych według klucza podziału,
 • Sprzedaż / zakup środka trwałego,
 • Umowa spółki osobowej, w tym spółki komandytowej,
 • Udzielenie / otrzymanie pożyczki.