Get Adobe Flash player

CENY TRANSFEROWE

Nasze biuro oferuje usługę sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, dotyczącej transakcji przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uwzględnia wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
 
Celem sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych jest wykazanie, iż transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych. W przypadku posiadania przez podmiot owej dokumentacji ciężar dowodu, że transakcja odbiega od wartości rynkowych, spoczywa na organie podatkowym. Dlatego, posiadanie logicznej, spójnej i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji bardzo ułatwia podatnikowi obronę. Ponadto, taka dokumentacja chroni przed zastosowaniem sankcyjnej 50% stawki podatku od doszacowanego dochodu oraz konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego.
 
Ustawodawca kładzie coraz większy nacisk na zagadnienie cen transferowych, systematycznie zwiększając obowiązki informacyjne w tym zakresie oraz poszerzając krąg podmiotów. Od 1 stycznia 2015 r. dokumentacja ta dotyczy również umów spółek nieposiadających osobowości prawnej, które regulują prawo do udziału w zyskach wspólników (w tym osób prawnych) oraz umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) lub umowy o podobnym charakterze zawierane między podatnikami powiązanymi.
 
Z uwagi na możliwość internetowego kontaktu ze służbami finansowo-księgowymi Klienta usługę świadczymy na terenie całej Polski.
Nasze biuro wycenia usługę sporządzenia dokumentacji od kwoty 500 zł netto za jeden rodzaj transakcji za dany rok podatkowy.

Warto już dziś zacząć przygotowania do sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2015 rok, zwłaszcza, że weryfikacja cen transferowych przez organy podatkowe / skarbowe, będzie w 2016 roku jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów.
 
Zachęcamy do kontaktu z nami biuro@adaptax.pl w celu przygotowania propozycji współpracy w tym zakresie.

Sporządzamy dokumentacje przykładowo w odniesieniu do poniższych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • Sprzedaż / zakup towarów handlowych, wyrobów gotowych,
 • Sprzedaż / zakup surowców i materiałów do produkcji,
 • Usługi budowlane i montażowe,
 • Najem / wynajem pomieszczeń biurowych / hali produkcyjnej,
 • Usługi zarządcze i doradcze (management fee),
 • Usługi wsparcia administracyjnego,
 • Usługi reklamowe i marketingowe,
 • Usługi informatyczne, transportowe, prawne, księgowe,
 • Usługi oddelegowania pracowników,
 • Opłaty licencyjne – np. za znak towarowy,
 • Kompleksowe usługi wsparcia w grupach kapitałowych według klucza podziału,
 • Sprzedaż / zakup środka trwałego,
 • Umowa spółki osobowej, w tym spółki komandytowej,
 • Udzielenie / otrzymanie pożyczki.