Get Adobe Flash player

CENY TRANSFEROWE

Nasza kancelaria oferuje usługę sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, dotyczącej transakcji przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi kapitałowo, osobowo lub rodzinnie oraz z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową tj. „rajami podatkowymi”. Przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wymagania zawarte w obowiązujących przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (adekwatnie od osób fizycznych), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania (…) oraz uwzględnia wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
 
Celem sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych jest wykazanie, iż transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych. W przypadku posiadania przez podmiot owej dokumentacji ciężar dowodu, że transakcja odbiega od wartości rynkowych, spoczywa na organie podatkowym. Dlatego, posiadanie logicznej, spójnej i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji bardzo ułatwia podatnikowi obronę. Ponadto, taka dokumentacja chroni przed zastosowaniem sankcyjnej 50% stawki podatku od doszacowanego dochodu oraz konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego. Warto też wiedzieć, że weryfikacja cen transferowych przez organy podatkowe jest obecnie jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów.

Z uwagi na możliwość internetowego kontaktu ze służbami finansowo-księgowymi Klienta usługę świadczymy na terenie całej Polski.

Zachęcamy do kontaktu z nami biuro@adaptax.pl w celu przygotowania propozycji współpracy, w tym wyceny zlecenia.

Sporządzamy dokumentacje przykładowo w odniesieniu do poniższych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • Sprzedaż / zakup towarów handlowych, wyrobów gotowych
 • Sprzedaż / zakup surowców i materiałów do produkcji
 • Usługi budowlane i montażowe (w tym umowy konsorcjum)
 • Najem / wynajem pomieszczeń biurowych / hali produkcyjnej
 • Usługi zarządcze i doradcze (management fee)
 • Usługi reklamowe i marketingowe
 • Usługi transportowe, informatyczne, prawne, księgowe
 • Usługi oddelegowania pracowników
 • Opłaty licencyjne – np. za znak towarowy, franchising, udostępnienie bazy danych
 • Kompleksowe usługi wsparcia administracyjnego w grupach kapitałowych według klucza podziału
 • Sprzedaż / zakup środka trwałego
 • Umowa spółki osobowej, w tym spółki komandytowej
 • Udzielenie / otrzymanie pożyczki

Przygotowujemy analizy porównawcze (benchmarking study), korzystając przy tym z profesjonalnych komercyjnych baz danych.

Dokumentacja jest sporządzona i podpisywana przez licencjonowanego doradcę podatkowego. 

Współpraca może przybierać  również formy:
– weryfikacji już istniejącej dokumentacji podatkowej,
– opracowania mechanizmu rozliczeń dla całej grupy kapitałowej,

– wsparcia i obrony sposobu wyceny transferu podczas ewentualnej kontroli podatkowej,
– wsparcia w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług niematerialnych, np. usług marketingowych, zarządczych (tzw. defence file).

W 2017 roku zrealizowaliśmy ponad 30 projektów dotyczących sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2016 rok.