Get Adobe Flash player

CENY TRANSFEROWE

Nasze biuro oferuje usługę sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych, dotyczącej transakcji przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wymagania zawarte w obowiązujących przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (adekwatnie od osób fizycznych), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 roku oraz uwzględnia wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych.
 
Celem sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych jest wykazanie, iż transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych. W przypadku posiadania przez podmiot owej dokumentacji ciężar dowodu, że transakcja odbiega od wartości rynkowych, spoczywa na organie podatkowym. Dlatego, posiadanie logicznej, spójnej i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji bardzo ułatwia podatnikowi obronę. Ponadto, taka dokumentacja chroni przed zastosowaniem sankcyjnej 50% stawki podatku od doszacowanego dochodu oraz konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego skarbowego.
 
Ustawodawca kładzie coraz większy nacisk na zagadnienie cen transferowych, systematycznie zwiększając obowiązki informacyjne w tym zakresie oraz poszerzając krąg podmiotów. Od 1 stycznia 2015 r. dokumentacja ta dotyczy również umów spółek nieposiadających osobowości prawnej, które regulują prawo do udziału w zyskach wspólników (w tym osób prawnych) oraz umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) lub umowy o podobnym charakterze zawierane między podatnikami powiązanymi.

Warto już dziś zacząć przygotowania do opracowania dokumentacji podatkowej za 2015 rok, zwłaszcza, że weryfikacja cen transferowych przez organy skarbowe, będzie w 2016 roku jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów. 

Z uwagi na możliwość internetowego kontaktu ze służbami finansowo-księgowymi Klienta usługę świadczymy na terenie całej Polski.

Nasze biuro wycenia usługę sporządzenia dokumentacji od kwoty 500 zł netto za jeden rodzaj transakcji za dany rok podatkowy.

Zachęcamy do kontaktu z nami biuro@adaptax.pl w celu przygotowania propozycji współpracy w tym zakresie.

Sporządzamy dokumentacje przykładowo w odniesieniu do poniższych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • Sprzedaż / zakup towarów handlowych, wyrobów gotowych
 • Sprzedaż / zakup surowców i materiałów do produkcji
 • Usługi budowlane i montażowe
 • Najem / wynajem pomieszczeń biurowych / hali produkcyjnej
 • Usługi zarządcze i doradcze (management fee)
 • Usługi reklamowe i marketingowe
 • Usługi transportowe, informatyczne, prawne, księgowe
 • Usługi oddelegowania pracowników
 • Opłaty licencyjne – np. za znak towarowy, franchising, udostępnienie bazy danych
 • Kompleksowe usługi wsparcia administracyjnego w grupach kapitałowych według klucza podziału
 • Sprzedaż / zakup środka trwałego
 • Umowa spółki osobowej, w tym spółki komandytowej
 • Udzielenie / otrzymanie pożyczki

Koszt opracowania analizy porównywalności (benchmarking study) wynosi 1.500 zł netto + koszty dostępu do komercyjnych baz danych.