Get Adobe Flash player

CENNIK

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH
Wynagrodzenie za nasze usługi księgowe jest ustalane w formie miesięcznej opłaty, w której zawarta jest pełna obsługa księgowa, kadrowo-płacowa, podatkowa i sprawozdawcza.

Wycena usług księgowych zależy od formy organizacyjnej przedsiębiorstwa, ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie, stopnia skomplikowania rozliczeń, charakteru prowadzonej działalności, zakresu powierzonych spraw i innych czynników, dlatego też ostateczne stawki ustalane są z klientami indywidualnie w drodze negocjacji.

Księgowość uproszczona (księga przychodów i rozchodów) od 150 zł netto miesięcznie

Księgowość pełna (księga handlowa) od 300 zł netto miesięcznie

Rozliczenie 1 pracownika (obsługa kadrowo-płacowa) – 40 zł netto miesięcznie

CENNIK USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO
Sporządzenie dokumentacji cen transferowych od 2.000 zł netto
Sporządzenie pisemnej opinii w zakresie prawa podatkowego od 400 zł netto(¹)
Reprezentowanie Klienta w trakcie kontroli podatkowej / celno-skarbowej od 600 zł netto
Udział w przesłuchaniu świadka / strony – 500 zł netto
Odwołanie od decyzji wymiarowej organu I instancji od 750 zł netto  
Odwołanie od pozostałych decyzji organu I instancji od 350 zł netto  
Skarga do WSA od 7% do 10% wartości sprawy (w przypadku wygranej)
Skarga kasacyjna do NSA od 10% do 15% wartości sprawy (w przypadku wygranej)
Audyt podatkowy (księgowość uproszczona) za 1 rok od 500 zł netto
Audyt podatkowy (pełna księgowość) za 1 rok od 1.500 zł netto
Kontrola dokumentacji księgowej i rozliczeń podatkowych za 1 miesiąc (stała współpraca) od 250 zł netto
Wprowadzenie procedur anty-karuzelowych w firmie wraz ze szkoleniem wewnętrznym – 2.500 zł netto

(¹) Opinia objęta polisą OC z sumą gwarancyjną 1 mln zł